“שלוש שנים, שלוש אותיות” במדיה

Share options

בתוכנית “פאולה וליאון” (בוקר בריאות) / קשת.

כתבות וריאיונות:
בתוכנית “מגרש פתוח” / ערוץ הספורט

בתוכנית “העולם הבוקר” / רשת

בתוכנית “פותחים יום” / רשת